Stort utvalg | Rask handel

Salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett, med spesifiserte punkter rettet mot Vinterhager Sørlandet sine salgsbetingelser.

      1. Avtalen

 1. Partene
 2. Priser

3.1 Spesifisering av priser

 1. Avtaleinngåelsen
 2. Ordrebekreftelse
 3. Betaling

6.1 Tilleggsinformasjon om betaling

 1. Levering m.v.

7.1 Spesifisering av levering (leveransevilkår)

7.2 Vareleveranse

7.3 Leveranse til øyer

7.4 Når din vare ankommer

7.5 Gods som ikke blir tatt imot

7.6 Varer som er bestilt

7.7 Vår leveranstid til deg

 1. Risikoen for varen
 2. Angrerett
 3. Undersøkelsesplikt
 4. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
 5. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
 6. Kjøperens rettigheter ved mangel
 7. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
 8. Garanti

15.1 Spesifisering av garanti

 1. Personopplysninger
 2. Konfliktløsning
 3. Eksport
 4. Reservasjoner
 5. Snølastberegninger
 6. Ventilasjon
 7. Kildeliste

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

 

1. Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

2. Partene
Selger Firmanavn: Vinterhager Sørlandet AS
Kontaktadresse: Reddalsveien 15, 4886 Grimstad
E-post: [email protected]
Telefonnummer: +47 90837475
Organisasjonsnummer: 920337597

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 

3. Priser
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift. (1)

3.1 Spesifisering av priser
Prisene våre gjelder til 31.12.2024. Vi reserverer oss for prisendringer forårsaket av valutakursforandringer, devaluering, momsøkninger eller lignende som ligger utenfor vår kontroll. For produkter som inngår i ulike kampanjer gjelder prisene under gitt kampanjeperiode.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Ordrebekreftelse
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

6. Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort (2) eller debetkort (3) ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. (4)

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. (5)

Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.

Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav. (6)

6.1 Tilleggsinformasjon om betaling

Ved kjøp i nettbutikk:
Varene betales umiddelbart ved kjøp i nettbutikk, dersom ikke betalingsløsninger i fra Klarna benyttes. Ved avtale med Klarna kan man velge å utsette faktura eller dele faktura opp (se egne vilkår hos Klarna).

Ved kjøp i butikk:
Betalingsvilkårene for mindre leveranser er faktura på 7 dager netto. Ved større ordre kan det tenkes vi ber om kredittvurdering. Vinterhager Sørlandet forbeholder seg retten til varene helt frem til varen fullt ut er betalt. Ved større ordre deles betalingen opp.

Vinterhager/hagestuer:

Rate 1: 20% ved bestilling

Rate 2: 70% ved vareleveranse

Rate 3: 10% ved overlevert prosjekt

 


Drivhus:

50% ved bestilling (varebestilling ved registrert betaling)

50% ved vareleveranse

Timer og ekstra tillegg som bestilles av kunde faktureres etterskuddsvis

 


Vinrom: 

50% ved bestilling (varebestilling ved registrert betaling)

50% ved vareleveranse

Timer og ekstra tillegg som bestilles av kunde faktureres etterskuddsvis


Dører/vinduer:

Rate 1: 20% ved bestilling

Rate 2: 80% ved levering


Betalingsfrist 7 dager netto

 

7. Levering m.v.
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7.1 Spesifisering av levering (leveransevilkår)
Frakt kommer i tillegg og oppgis i våre pristilbud. Noen tilbud gis med fraktfri leveranse og da anses dette som prisavslag, også ved retur av vare. Merkostnader som frakt kan derfor ikke kreves betaling for.

7.2 Vareleveranse
Ved lagervarer som oppgis er i butikk, kan produktet hentes i vår butikk i Grimstad umiddelbart etter betaling. Ved større leveranser hvor truck er nødvendig for lasting/forberedelse (drivhus, vinterhager eller tunge glassmoduler) må du kontakte oss før du du kommer. Dette for å være sikker på at utstyr og hjelp er på plass. Skal varen sendes fra vår butikk tar det normalt mellom 2-7 dager før du har leveransen din.

Ordinære bestillinger av drivhus sendes fortrinnsvis direkte til kunde fra fabrikk. Dette av effektivitetshensyn og miljøhensyn. Du vil bli opplyst om beregnet leveransetidspunkt. Det er viktig at du kan ta imot varen når din leveranse kommer. Gjør klar egnet plass til å laste leveransen. Om varen ønskes levert til annet enn bostedsadresse og varen blir omdirigert, vil det komme frakttillegg. Det må være egnet vei og egnet sted å komme til med stor lastebil for lossing. Gi beskjed om du tenker leveransen bør skje annet sted for videre å frakte bygget. Våre største hagestuer vil fortrinnsvis først leveres til butikk.

7.3 Leveranse til øyer
Ved leveranse til øyer uten fastlandsforbindelse kan vi levere på bakkeplan ved eksempelvis ferjeleie. Noen ferjeselskap har krav til at godset er emballert for sjøoverfart. Kontakt oss evt for pristilbud. Varene må tas imot ved ferjeleie, fraktseddel signeres og gods inspiseres for ytre skader. Varen anses som levert ved ferjeleiet.

7.4 Når din vare ankommer
Sammen med din ordrebekreftelse sendes også leveranseinstruksjoner. Les nøye gjennom dette. Om en annen person enn kjøper tar imot godset skal denne ha mottatt leveranseinstruksjonene. Den som tar imot godset må være myndig og kunne legitimere seg. Den som tar imot varen skal kunne behjelpe sjåføren ved lossing. Kontrollere at antall kolli stemmer med det som står angitt på fraktseddelen.

Ved synlige skader på gods eller emballasje eller mangel på kolli, skal dette skriftlig noteres på fraktseddelen av både sjåføren og deg. Ta bilde av skaden.

Alle type skader må meddeles til oss omgående på e-post ([email protected]). Er ikke skaden eller mangel på leveranse innberettet, er ikke transportreklamasjonen gyldig.

Andre skader som ikke kunnes ses ved mottak av gods skal meldes om senest innen 7 dager fra varen ble mottatt. Ellers er ikke reklamasjonen gyldig. Dette gjelder også om varen er tatt imot av andre enn deg selv. Du må åpne opp din leveranse og se gjennom dine varer og se at alt ser tilfredsstillende ut, dette gjelder også glassleveransen. Dokumenter alltid skadet gods med foto. Ta vare på dine skadede varer til du har mottatt erstatningsgods. Vi blir sammen enige om hva vi deretter gjør med varen.

Vi anbefaler sterkt at alle våre kunder tar imot egne varer. Dersom det inngås avtale om at gods skal leveres uten at noen tar imot varen, overdras ansvaret for varen på deg og du har ikke rett på erstatning ved skade eller savnet gods.

Transportskadet gods, savnet gods eller transportforsinket gods gir ikke rett til avslag på faktura eller erstatning, utover ny vare og ny forsendelse.

7.5 Gods som ikke blir tatt imot
Kan du ikke ta imot din vareleveranse (viktig å tenke på ved ferieavvikling) må du umiddelbart gi beskjed. Er varen på vei til deg og sjåføren ikke får kontakt med deg for å levere varen, vil transporten bli omdirigert og du vil bli fakturert for merkostnaden.

7.6 Varer som er bestilt
Når du bestiller en vare i vår nettbutikk anses varen som bestilt der og da. Har du mottatt et tilbud via andre kanaler enn vår nettbutikk, som eksempelvis vår butikk i Grimstad eller via messer eller stands, kan man takke ja til ett av våre tilbud via følgende måter. Via telefon, mail, sms eller signere tilbudet personlig. Tilbudet fungerer som din ordrebekreftelse. Alternativt sendes det egen ordrebekreftelse. Varen settes så i bestilling. Du kan ikke angre et kjøp uten kostnad dersom varen er satt i bestilling spesifikt til deg. Ta kontakt dersom du ønsker å avbestille en vare. Sammen søker vi en løsning og regner ut et evt mellomlegg. “Klikk og hent” varer som allerede er i butikk, kan angres på samme måte som skissert i pkt.9.

7.7 Vår leveranstid til deg
Våre drivhus har normalt 1 til 2 ukers leveringstid om ikke annet er angitt. Våre Vinterhager og hagestuer har normal leveringstid på 5 uker. Dører og vinduer har 1-4 ukers leveringstid.

Du vil få beskjed via telefon/mail om når din leveranse er forventet. Dersom det er et drivhus som leveres direkte til kunde, er det transportør som ringer dere for levering. Dersom du har bestilt montering i fra 3.part anbefaler vi at du har noen ukers margin i din avtale med dem. Les mer om leveranse, mottak av varer og diverse på tidligere pkt.

Vi ser frem til å levere varene til deg og realisere ditt byggeprosjekt!

 

8. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

9. Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser (7). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

Kjøperen har ikke angrerett på noe som er spesiallaget utfra egne valg. Ved bestilling av bygg som drivhus, paviljonger, vinterhager, hagestuer, boder m.m. går orderen til fabrikk med dine ønsker. Der ferdigstilles produktet og sendes kunden, enten ved hjemlevering eller for henting på vårt lager i Grimstad. Varen er da å anse som “spesiallaget utfra egene valg”. Dette gjelder også innglassing, skyvedører og andre glassprodukter som ikke er lagerført i Grimstad. Varer som går under “klikk og hent” er oppbevart og bestilt til vårt lager i Grimstad. Dette er varer som det gis normal angrerett på.

Angrer du et kjøp på varer som er “spesillaget utfra egne valg” har selger rett på erstatning for tapet som vil medfølge. Erstatningen utmåles etter reglene i kapittel 11 (forbrukerkjøpsloven). Erstatning for kontraktsbrudd fra den ene parts side skal svare til det økonomiske tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den annen part er påført ved kontraktsbruddet.

9.2 Angrerett på tjenester
Det er ikke angrerett på fullførte tjenester. Vinterhager Sørlandet A/S leverer håndverkstjenester og monteringstjenester. Både via nettside og butikk. Via nettsiden tilbyr vi montering av blant annet drivhus. Fra det tidspunkt våre montører har avtalt oppmøtetid med kunden og arbeidet er påbegynt/sluttført kan ikke denne tjenesten angres uten tillegg i prisen. Monteringen kan avbestilles og montøren kan avslutte sitt arbeid. Det regnes da ut en minnelig sum som dekker de faktiske kostnader som kjøring og medgåtte timer. Kunden betaler ikke for timer som ikke er medgått.

10. Undersøkelse av varen
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

 

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).(8)

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

 

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

 

13. Kjøperens rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

 

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.(9) Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.(10)

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på 5% av kjøpesummen + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. (11)

 

15. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

 

15.1 Spesifisering om garanti
Vi gir deg 10 års garanti på våre drivhus. Garantien gjelder fra leveransedato. For at garantien skal gjelde, må varen være oppmontert innen 6 måneder. Din faktura gjelder som garantibevis. Garantien gjelder ikke ved videresalg. Garantien gjelder ikke ved feilmontering, eventuell demontering, eventuelle følgeskader, arbeidstimer, transport, frakt m.m. Garantien gjelder ikke for feil som er forårsaket av kjøperen eller noen av hans hjelpere.

For å oppnå best mulig sluttresultat og for å ivareta din garanti, må grunnarbeid være skikkelig utført. Når våre bygg settes på eksisterende bygg, eksempelvis terrasser, brygger eller sokler m.m. er det kundens ansvar at dette er av tilfredsstillende kvalitet. Vi minner om at det er særdeles viktig at vinduer, skyvedører og foldedører monteres på faste underlag som ikke beveger seg. Dersom grunnen under gir seg eller underlag/støtte endrer seg gir ikke dette rett til reklamasjon.

For skader på drivhus, hagestuer, vinterhager, vinduer og dører som er påført med vindstyrke over 21 m/s eller gjennom annen ekstremværsituasjon for eksempel ekstreme snøfall gjelder ikke garantien. Snø må fjernes fra byggene.

Vi gir deg 10 års garanti på våre drivhus, hagestuer og vinterhager mot fabrikasjonsfeil på konstruksjon og reisverk. På isolerte bygg med glasskassetter gis det 5 års garanti mot punkterte glass. Ved kjøp av enkeltstående glassprodukter som løse vinduer og dører, gis 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil og punkterte glasskassetter. Det gis 2 års garanti på tilhørende låser.

Byggesett (hagestuer/vinterhager i tre) gis det 5 års garanti på glassproduktene. Treprofiler og øvrig konstruksjon gis det 2 års garanti på.

Garantien gjelder ikke dersom:

* produktet er feilmontert av kunde eller hjelpere

* unormal slitasje/bruk

* lekkasje ved tetninger mellom karm og fasade eller fra grunnen

* endrede produkter

* misfarging og rust som er forårsaket av dårlig vedlikehold

Sprekker og skader på glass forårsaket av fabrikasjonsfeil dekkes av garantien. Disse oppstår eventuelt ofte innen det første året innenfor en av de fire årstidene. Store temperaturforandringer kan være svært skadelig for glasset og må unngås. Garantien dekker derfor ikke:

* direkte varmluftsstrømmer mot glasset

* grilling nærme glasset

* elementer som plasseres nærmere enn 30 cm fra glasset

* montere klistermerker eller lignende direkte på glasset

* møbler, dyner, puter m.m. direkte mot glasset

* mørke lameller og persienner mot glasset

På montasje og annet håndverk er det 2 års garanti. Produktene er beregnet for privat bruk

og med normal slitasje om ikke annet er angitt.

16. Personopplysninger (12)
Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

 

17. Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

 

18. Eksport
Utenfor Norge gjelder andre betalings- og leveransevilkår. Prisene våre gjelder leveranse i Norge. Ta kontakt for mer informasjon.

 

19. Reservasjoner
Oppgitte mål er stort sett beregnet for innvendig kalkulasjon. Er eksakte mål helt nødvendig å innhente ta kontakt med oss da dette avviker noe i fra leverandør til leverandør. Våre produsenter forbedrer og utvikler stadig sine modeller. Dette kan medføre endring av konstruksjon og annet som gjør at bygg kan fravike noe i fra tegninger og bilder. Vi reserverer oss for trykkfeil, fargeangivelser på nettsider eller trykkmateriell. Enkelte varefoto kan inneholde mer enn standardleveranse. Spør om du er i tvil. Ferieavvikling og høy ordrepågang kan påvirke leveringstiden. Vi forbeholder oss retten til å påberope oss Force Majour ved helt ekstraordinære tilstander vi ikke har kunnet ta høyde for.

Vi minner om at drivhus, hagestuer og vinterhager har ulike bruksområder:
– Drivhus: Englasset bygg som brukes hovdesaklig som veksthus
– Hagestue: Frittstående bygg som fås i både isolert og uisolert kvalitet, paviljong inngår
– Vinterhage: Isolert bygg som er koblet på huskonstruksjon, særlig godt isolert.

Drivhus har annen kvalitet og pris enn en hagestue eller vinterhage. Drivhus er ikke beregnet for vinterbruk. Hagestuer og vinterhager er beregnet som en temperert sone. Hagestuer har ikke samme standard som vinterhager, da det er bygget ut i fra lavere kravspesifikasjoner.

Uisolerte bygg/elementer vil kondensere ved store temperaturforskjeller. Overganger til dører og vinduer vil være noe enklere laget og vil ikke være 100% vanntett dersom det står på med vind og regnvær. Vinterhager er beregnet for helårsbruk og har tilnærmet høy kvalitet som et husbygg. En vinterhage vil være vanntett og ha tilpasset snølastberegning.

Uisolerte (+vår og høst) dører og vinduer har pakninger/børster som tetning. Dette er fasade å anse som beskyttelse for vær og vind, og er derfor ikke egnet til tette bygg.

20. Snølastberegninger
Drivhus: 0,3 kn/m2

Hagestue: 1,25 kn/m2 – 2.0 kn/m2 er standard.

Vinterhage: Tilpasset din snølastsone, slik som hus. Beregnes ut i fra din adresse. Fra 2.0 – 4.5.

Hagestue/vinterhage byggesett: 4.0 kn/m2 er standard (kan få mindre på bestilling).

21. Ventilasjon
I alle bygg er det viktig å sikre god ventilasjon. Noen bygg ventilerer seg selv enkelt fordi det naturlig ikke er tett. Andre bygg er tette og har behov for hjelp med ventileringen. Ved å bruke byggmaterialer for uisolert bruk som tette og tempererte soner, vil du møte på utfordringer. Uisolerte dører og vinduer egner seg ikke til varme soner om vinteren, da de blant annet vil kondensere mye og varmetapet er relativt høyt. Imidlertid er de ideelle som lune og gode soner vår-høst og sommerstid.

For å ha et godt inneklima har vi behov for sirkulasjon i luften. Vi trenger å få skiftet ut luften og her finnes det mange løsninger. Dette gjelder alle type kvaliteter, fullisolert som u-isolert. Ved hjelp av ventiler og vifter av ulike slag vil du få god hjelp til å sirkulere luft.

Når temperaturforskjellen mellom innsiden og utsiden blir stor vil det kondensere. Ved godt isolerte glass og profiler, samt god ventilasjon, vil kondenseringen holdes til et minimum. Eksempelvis vil varm luft på innsiden av et u-isolert glass med kald luft på utsiden, særlig kondensere fordi varm og kald luft møtes på hver side av en tynn glassbarriære. Anbefalt minimumstemperatur er 18 grader eller varmere.

Kjøp produkter som passer ditt bruksområde. 

22. Kildeliste

1. Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

2. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

3. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

4. Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.

5. Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.

6. Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.

7. Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

9. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

10. Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

11. Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.

12. Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.